Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1919-01-11

Recipient

Asta Møller

Document content

Awaiting summary

Transcription

11te Jan. 19

Ærede Frue
Fik idag retour et p.c. af 30te Nov. f. Aar. formedelst gal Adresse, idet jeg havde skrevet Rue de la o.s.v. istedet for Avenue de la o.s.v. - jeg synes for øvrigt, at det ikke maatte være saa vanskeligt for Pariserpostvæsenet, at kunne gætte sig til den rigtige Adresse.
Kortet indeholdt følgende: "Deres Breve af henholdsvis 29de Oct. og 15de Nov. rigtig modtagne -
"Jeg reflekterer, hverken paa Daumies "Don Quicote" eller Gauguins Bretagnebillede derimod er det tidlige Hoved fra det IV Dynasti højest interessant

for Glyp's Samling særligt hvis man kunde opspore Torsoen - den er vel nok et Trick af Antikvaren først at ville sælge Hovedet og bagefter Torsoen til en høj Pris - Nu varer det forhaabentlig ikke altfor længe før Sagerne sendes herop, at man selv kan indfinde sig i Paris - Foreløbig maa vi jo glæde os over at ... Kløer ere blevne godt klippet"

Det er unægtelig ærgerligt at faa Kortet tilbage med Stemplet 'Retour à l'invoyene' "inconnu"
Fejlen er jo min.
Med Ønsket om et glædeligt Nytaar
deres forbundne
H. Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv