Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1879-12-05

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg 5-Xbr-79

Hr Etatsraad Meldahl

Etatsraad Borgm. Hansen meente at det ikke var rigtigt at vælge Albertinas Bestyrelse førend den kgl. Stadf. var meddeelt, og De vil vistnok deri give ham Ret. Jeg har endnu ikke faaet den men mine Skrivelser til Academiet og Kommunalbestyrelsen ligge færdige og ville blive expederede naar Stadfæstelsen modtages

Med Tak for den saa behagelige Aften forleden er jeg
Deres meget hengivne
C Jacobsen jun

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir (Jacobsen med 'k')

Copenhagen

Rigsarkivet.