Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1899-11-04

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ottilia Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Min Darling Hustru

Tak for Dine forskjellige Breve.
Det glæder mig overordentligt at Du kan vise vor kjære Amtmand den ikke ganske ligegyldige Tjeneste at ledsage ham til Holbæk.
s. 2
Derimod virker jo Meddelelsen om min kjæreste Ven min gamle Sophus forfærdelig nedslaaende.
Vær dog nu forsigtig naar Du tager derop, det er meget smukt at Du vil gjøre det, men Du reiser med større Lethed og mindre Anstrængelse i eet Træk fra Kbhvn til Rom end fra Kbhvn til Aalborg.
Jeg har skrevet i Aften til Rump, Sophus og Hesberg
s. 3
Veiret vedbliver at være paradisisk sommerligt Nerier, Yucca, staae i fuld Blomst. Ogsaa ...lanen staaer i Blomst til de Frugter den vil give næste Foraar
Dog er der ikke ret Forslag i Dagene i det de ere korte. Vi spilde imidlertid ikke Tiden.
I morgen tage vi til Tivoli, som jo er en smuk Søndags Udflugt.
Jeg har hos Gibseren fundet forskjellige interessante Stykker til Kas; ogsaa
s. 4
enkelte Smaating, ikke meget til Glyptotheket.
Hovedsagen er, som det skulde være, Facsimilerne af de etruskiske Grave - og i den Henseende er det en Lykke, at jeg er kommen herned.
Helge er Darling at reise med - det er for mig en usigelig Glæde stadig at være sammen med ham. Hans indolence gjælder heldigvis ikke hans legemlige Bevægelig(hed) - han er en meget flink Fodgjænger.
Hils Mødrene, Børnene - Edgar y compris - 1000 baises
Din Carolus

Facts

PDF
Letter

Brevet er ikke forsynet med dato, men kan udfra sammenhængen dateres til lørdag 4. november 1899

Rome
Copenhagen
Helge Jacobsen