Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1898-05-09

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

1898 [tilføjet med blå blyant af CJ]

Mandag 9. Mai [tilføjet med blyant af CJ]

Kære Carl!
Det var rart at høre fra Dig idag, jeg troede at Du havde fuldstændig glemt min Existens. Forøvrigt har jeg slet ikke selv kunnet give livstegn fra mig, da jeg ikke har faaet nogen addresse opgivet siden Girgenti, saa enten vi leve eller dø, kan det være det samme for vi kan ikke give qvæk fra os. Foreløbig har vi dog opført os nogenlunde hæderligt.
Din Moder er igjen rask, og

vi skal følges i concert iaften. Jakobine var hos mig igaar og var rask.
Børnene ligesaa, og have travlt hver for sig med deres forsk. Interesser. Vagn skyder nu med Carabiner, og superlativer ere knap tilstrækkelige til at sige hvor voldsomt slaget er etc.
Helge er kær og hensvømmende som sædvanlig, Paula ivrig til en grad.
Jeg har lige talt med Hesberg og lille "P" som mener at du ganske rolig kan følge din rejselyst, og

blive borte. Men saavidt man kan dømme fra Aviserne, er der vist ikke videre tiltalende i Italien i denne Tid. Henningsen siger at alt staar vel til, og spørger om Du har modtaget Schippers x)
Jeg haaber at Du vil tage nogle gode photographier med hjem af Templerne, da de Exemplarer som findes af Templerne ved Girgenti, Selinunt ere kun faa og ikke alsidige.
Fra Oppermannsr, og ' skal jeg hilse hjertelig. De vare her igaar og bade mig (os) see derind. De
x) Brev og bestilt Maskinen

ere flyttede ind i Deres nye hus og ere meget fornøiede. De bade mig hilse.e at køre i halv aaben Vogn, idag er det derimod kjøligt og regnfuldt. Hils min Kære Lille Theo. Det er en stor Glæde at hun er saa frisk at hendes Fader kan tilfredsstilles.
Jeg haaber at hun er rask. Vær tillige hilset fra Folkene, Børnene. Jensens dreng døbtes igaar Kai Theodor vistnok efter Theo. Hilsen fra hengivenst
Ottilia Jacobsen
Veiret var herligt igaar, din moder var ud

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Ottilia Jacobsens brevpapir

Carlsberg arkiv