Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1879-12-15

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hr. Baron Rosenørn Lehn

I Besvarelse af Deres ærede Skrivelse af 12te ds er det mig en Fornøielse at meddele at jeg fuldstændig samstemmer med den i samme Skrivelse gjorte Fremstilling, og at jeg gjør mit Tilbud i den af Dem fremsatte Form

Med Høiagtelse
ærbødigst

C. Jacobsen jun.

Ny Carlsberg
d. 15de December 1879

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv