Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1945-05-17

Recipient

Oscar Matthiesen

Document content

Awaiting summary

Transcription

den. 17. Maj 1945

Hr. Professor Oscar Matthiesen,

Lille Mølle,
Christianshavns Vold
K.

Som svar paa Deres Skrivelse af 20. Marts d.A. beklager jeg at
maatte meddele Dem, at Direktionen, uanset Deres deri fremsatte synspunkter, ikke ser sig i Stand til at genoptage Sagen om Friserne til Glyptoteket.

P. D. V.

Facts

PDF
Letter