Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1919-06-24

Recipient

Asta Møller

Document content

Awaiting summary

Transcription

24de Juni 19.

Højtæreede Frue
Deres Brev af d. 9. ds. rigtig modtaget med indlagte Photos af de af Dem omtalte ægyptiske Ting.
Den lille Gruppe bryder Glyp sig ikke om at erhverve da den er lidt for ubetydelig, derimod vil jeg bede Dem for Glyp. byde 13000 fr. for det herlige Hoved fra det gl. Rige, ikke fordi vi mener (at) ikke at kunne gaa til 15.000 fr, men som De selv siger tror de jo at Manden er villig til at

slaa af paa de forlangte 20.000 [?] fr.
Det skulde glæde mig for begge Parter om vi kom til et Resultat og De lader mig nok skyndsomst vide naar der foreligger et saadant.
Jeg har nu ophængt de 2 Træreliefs af Gauguin i Salen, hvor mine Malerier ere ophængte og Vasen har jeg opstillet i mit Hjem, da den næppe passer i Glyp.det lille Relief af Eva og Slangen sammesteds da det næppe er saa betydeligt, at det kan gøre Krav paa samme Interesse som de to andre.
Jeg har ikke i lange

Tider hørt fra min Søster men da De jo ofte træffer sammen med hende, vil De nok hilse hende og sige at jeg længes efter Brev.
Andreas Weis havde faaet opfordring af Hr. Valentiner om at tage Thorkel en Fodtur til Norge, men A.W. sagde til mig at han havde taget saadanne Dispositioner for Sommeren, at dette var ham ugørligt, T. skal saa med en Slægtning af Hr. V. paa en Fodtur, hvorhen erindrer jeg jeg ikke - Undskyld disse smaa Familieanliggender som jo ikke kan interessere Dem Frue, men dette er det sidste Nye og saa at Edgar Madsen selvfølgelig er utilfreds med Opholdet hos Prof. Christiansen

og finder at ringe ?? at det eneste Sted for ham - stakkels Mand og stakkels Theo, naa De undskylder jo nok disse Udbrud -
Her har vejret i de sidste Dage været køligere og regnfuldt hvad vi trængte til - alle tror jeg føler sig lettede ved ved Tysklands Underskrift men hvem stoler paa Tysklands Ord og endelige Opfyldelse af dem.
Med venlig Hilsen
Deres forbundne

Helge Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Paris

Ny Carlsbergfondets arkiv