Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1917-02-20

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

20 Februar 1917.

Hr Direktør Helge Jacobsen
Glyptoteket, København

Kjære Helge Jacobsen.

min Ven, Overretssagføre Holger Paludan har Telegrafisk meddelt mig, at han har solgt min Villa paa Frydendalsvei 20. Til April udløber det leiemaal, Villaen har været behæftet med, og da skal den altsaa staa tom til dens nye Eiers Disposition.

Jeg har i Kjelderen en Del Arbeider staaende, blandt disse et, som jeg tror er af Værdi som Kunstværk: Gibsmodellen til "Nøkken" paa Ole Bulls Monumentet i Bergen. Vil Du have

denne Figur? Jeg havde i lang Tid til Hensigt at forære denne Figur til Din Far, hvem jeg skylder stor Tak for et rent ud genialt Raad, han gav mig ved dette Arbeide, - og jeg vilde have givet ham den i Bronze. Men siden den Tid har Krigen gjort mig den Plan vanskelig, i Grunden kan vel ogsaa Modellen i Gibs som Museumsgjenstand være ligesaa god, og jeg haaber, Du ikke vil forsmaa den.

Med venligst Hilsen
Din Hengivne
Stephan Sinding

Facts

PDF
Letter

Danish

Paris

126 Boulevard du Montparnasse

Copenhagen

Glyptotekets arkiv