Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1911-02-09

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Hack Kampmann

Document content

Awaiting summary

Transcription

9-2-11

Kjære Kampmann
Jeg nævnede igaar for Dem at jeg gjerne vilde anbringe Fru Carl Nielsens aldeles fortrinlige Copi af ”Blaaskjæg” i Halvrundingen over Bagvæggen i det archaiske Cabinet i Glyp, men at jeg frygtede for at det ikke lod sig gjøre paa en smuk og for Deres Bygning harmonisk Maade.

Jeg beder Dem dog tænke over denne Idée, thi det lader sig jo ikke nægte at det vilde give en vældig Interesse til dette Rum, som det store Publicum jo ellers ikke lægger meget Mærke til.
De sagde at saa maatte vi vel ogsaa have Frontispicen ned. Det kan vi ikke. Thi ”Blaaskæg” fylder kun en Deel af den ene Side og Frontispicen er saa stor

at den slet ikke kan være i Rummet og at sætte den ene Deel
[tegning]
vilde jo ikke see godt ud. Jeg har speculeret paa, om man ikke kunde bruge en Deel af Templets Overværk som Hylde. Den maatte jo nemlig staae paa en tilstrækkelig bred Hylde
[tegning]

Tænk paa om denne Maade lader sig bruge.
Maaske kunde man tage Archi-

traven med og lade den maae ud over det Gesimsbaand, som nu afslutter Væggen foroven rundt om Værelset.
Den Idee med et Hecatompedon som De har haft kan meget godt bruges i en af de andre ”Lunetter”.

Venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv