Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1911-03-19

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

19-3-11

Hr Billedhugger Bonnesen

Deres større Skizzer til Flagmasterne ere netop saaledes som jeg har tænkt mig og ønsket dem.
Jeg tænker mig Figurerne udførte i Legenmstørrelse 1 Meter 65 ct høie.
Glyptotheket kan anvende 6000 Kroner for Gibsmodellen til hver af Masternes Fodstykke altsaa 12000 Kroner for det Hele, saaledes som
Architecturen er angivet.
De bedes nu lade mig vide om De kan modtage denne Bestilling.
Støbningen i Bronce behøver De vel ikke at have meget at gøre med. Den vil blive udbudt i Concurrence.
Jeg har tænkt mig at de 6 Figurer ikke skulle være virkelige Portrætter, men at der dog skulle være en vis Lighed med de 6 Dandserinder som De maaskee kunde benytte som Modeller.
For den ene Gruppes Vedkommende mener jeg at det skulde være det unge "Kløverblad" Elna, Emilie og Grethe og for det andet skulde en af Figu-

rerne repræsentere Fru Alice Tegnér
Jeg traf hende tilfældigt forleden og fortalte hende min Plan - hun var naturligviis glad derover og stillede sig gjerne til Billedhuggerens Disposition.
De to andre har jeg tænkt mig som Ellen Price og Valborg Borchsenius.
De ville sikkert ogsaa gjerne være villige til at staae - eller dandse - for Dem.
Gjerne imødeseende Deres Svar
er jeg med Høiagtelse

Deres ærbødige
Carl Jacobsen

Mentioned works

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger.