Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1911-02-24

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

6 Lemchesvej. Hellerup.
24. Februar 1911.

Hr. Dr. phil. Directør
Carl Jacobsen.

min beste Tak for Deres elskværdige Brev angaaende min Gruppe "Jordbundet".
Da Gruppen imidlertid ikke længere kan blive staaende i den frie Udstilling men maa flyttes bort i Begyndelsen af Marts Maaned, beder jeg Dem godhedsfuldt meddele mig om jeg kan træffe Dem en Dag paa Glyptoteket, da jeg vil være meget glad saafremt De vil hjælpe mig at faa Gruppen anbragt paa den rette Plads; dog maa jeg ærligt tilstaa at jeg nødigt ser den opstillet i fri Luft, da jeg frygter den vil blive ødelagt af vort raa Klima.

Deres ærbødigt hengivne

Rudolph Tegner

Mentioned works

Facts

PDF
Letter

Danish

Hellerup
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv