Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1911-03-08

Transcription

Til Direktionen for Det Danske Kunstindustrimuseum

I fortsættelse af tidligere Aars Foraarsudstillinger foranstalter Selskabet "Den Frie Udstilling" og Selskabet "De Frie Billedhuggere" atter i Aar afholdt en Udstilling af Medlemmernes Arbejder i Udstillingsbygningen i Vester Farigmagsgade.

Udstillingen vil blive aabnet Lørdag den 25'Marts. Forinden der gives Publikum Adgang til Udstillingen vil den staa aaben for den ærede Direktion fra Torsdag den 23'Marts Kl. 9 Form.

Til at tage denne Udstilling i Øjesyn tillader Bestyrelsen for "Den Frie Udstilling" og Bestyrelsen for "De Frie Billedhuggere" sig herved at forebringe den ærede Direktion vor ærbødige Indbydelse.

3 Adgangskort til Ferniseringsdagen, Fredag den 24'Marts, samt 3 Frikort vedlægges.

Ærbødigst

Rudolph Tegner

Facts

PDF
Letter

Glyptotekets Arkiv