Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1910-04-09

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Camillus Nyrop

Document content

Awaiting summary

Transcription

Carlsberg
9-4-10

Kjære Hr Professor Nyrop

Det skal være mig en stor Glæde at tale med Dem om Bogen om min Fader. Jeg skal være til Tjeneste naar De ønsker.
De maa ikke uleilige Dem herud, jeg skal nok komme til Dem eller vi kunne træffes paa Glyp. naar De helst pr. Telefon angiver mig en Tid - dog ikke paa Mandag førend efter Kl 3
Strax kan jeg svare Dem
1) Nørkjær ligger i eller ved Østre Melholt ud til Kattegat paa Grændsen af Dronninglund Sogn, men som det synes efter det gode Kort i Trap V. f 60/76 1875 i Kjær Herred Aalborg Amt. Da det ligger nordligst i Herredet

passer Navnet Nørkjær godt See Pag. 215
Jeg kan dog ikke blive klog paa om Nørkjær ikke alligevel ligger i Dronningluns Sogn!
Det maa vel let kunne udfindes.
Det var maaske ikke af Veien at lade en kyndig Mand anstille Undersøgelser paa Stedet

2) Angaaende dette Punkt vil jeg helst tale mundtligt

3) Ja vi have et af en Hr. Kalum [?] fuldt udarbeidet Slægtsregister af min Moders Slægt. Desværre ikke af min Faders

4) angaaende Billedet maa vi tale

5) Jeg mener tigtignok at Adressen maa medtages

Jeg glæder mig nu stærkt til at tale med Dem

Venligst Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

[tilføjet med blyant formodentlig af Nyrop]

6) Forht til de fremmede Bryggerier
7) Breve fra JCJ. til hans Hustru
8) Ansøgningen fra 1844 - "Dorsch"
9) Kunde Christen Jacobsen skrive ?

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Det Kongelige Bibliotek