Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1910-02-19

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

København den 19/2 1910

Højstærede
Herr Dr. phil Carl Jacobsen!

Hvilket Indtryk mon De dog ikke faa af mig ved at læse 'Politiken' i Dag? derfor skynder jeg mig at skrive til Dem for at De kan vide, at jeg selvfølgelig ikke har sagt en Tøddel af det der staar i Interviewet, der ganske maa staa for Politikens Regning; jeg bemærkede udtrykkeligt, at jeg ikke ønskede at udtale mig om Deres Idé og henviste Journalisten til Dem;

at jeg endvidere ikke har ringeste Andel i den ufine Tone, der præger hele Artiklen, behøver jeg vel næppe at tilføje.
Jeg skriver til Dem fordi det vilde gøre mig ondt, om De paa Forhaand skulde faa et usympathetisk Indtryk af det Menneske, De som Kunstnerinde har vist saa stor Elskværdighed og gjort saa stor en Glæde.

Med venlig Hilsen
Deres ærbødigste
Ellen Price de Plane

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv