Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1910-04-07

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Auguste Rodin

Document content

Awaiting summary

Transcription

7-4-10

Cher Monsieur Rodin
Je vous remercie beaucoup des renseignements sur vos différentes œuvres que vous avez bien voulu nous donner.
Il y a pourtant une erreur qui m'inquiète un peu.
Vousecrivez: Le Printemps, 3 exemplaires en marbre, 3 exemplaires en bronce que vous aurez.
Je pense que c'est une faute de distraction.
En examinant notre correspondance vous vous rappellerez que c'est un exemplaire en marbre du Printemps que nous devons avoir.
Je vous prie donc de nous rassurer sur ce point.
Vos "Poesies en marbre", que j'aime à les appeller sont toutes placées ensemble dans une belle salle parfaitement bien éclairée.
C'est un ensemble de beauté et rie harmonie dont on trouve rarement le pareil, si vous pouviez le voir je suis sûr que vous le trouveriez digne de vous et fie votre art!
Mais il faut absolument, que toutes les œuvres réunies là soient en marbre.
J'espère donc de recevoir un mot de vous que nous sommes d'accord.
Veuillez, cher Monsieur, agréer l'expression de mes sentiments bien affectueux et de ma profonde vénération.
Votre tout dévoué.
Carl Jacobsen

Translation

7-4-10

Kære Hr. Rodin Mange tak for de oplysninger om Deres forskellige værker, som De var så elskværdig at sende os.
Der optræder imidlertid en fejl heri, som gør mig lidt utryg.
De skriver nemlig:
Forår, 3 eksemplarer i marmor, 3 eksemplarer i bronze, som De får.
formoder, at der er tale om et øjebliks uopmærksomhed.
Når De gennemser vor korrespondance, vil De kunne se, at det er et marmoreksemplar af Forår, vi skal have.
Jeg beder Dem derfor berolige os på det punkt.
Deres "Digte i marmor", som jeg ynder at kalde dem, står alle opstillet i en smuk, vel oplyst sal.
De udgør en helhed af skønhed og harmoni, hvis lige man kun sjældent finder.
Hvis De kunne se den, er jeg sikker på, at De ville finde den værdig til Dem og Deres kunst! Men det er aldeles nødvendigt, at de værker der står samlet her, alle er af marmor.
Jeg håber derfor at modtage et ord fra Dem om, at vi er enige herom.
Modtag mine bedste forsikringer om min dybe respekt og hengivenhed
Carl Jacbsen

Facts

PDF
Letter

French

Copenhagen
Paris

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Kopibog 15, moderne kunst 1899-1913