Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1905-04-08

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Paula Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Løverdag 8-4-1905

Min egen darling Paula. Tak for dit Brev af 26' Marts, som jeg fik for nogle Dage siden.
Jeg glæder mig til at see Dig i det stribede Liv, som sikkert klæder dig udmærket.
Det er underligt at læse i et Brev fra Edgar, at I i Søndags havde Snee og Regn medens vi hernede gaae i varm Sommer og maa kjøbe lettere Klæder for at holde det ud paa Reisen.

Jeg har truffet en Mængde Bekjendte iblandt Archeologerne, deriblandt den franske Billedhugger Marqueste, som var hos os ifjor og som godt husker Dig.
Igaar var det store Aabningsmøde paa Akropolis og om Aftenen var Parthenon og Erechteion oplyst af bengalsk Ild og der afbrændtes et stort Fyrværkeri paa Akropolis..
Jeg finder det yderst smagløst. Det er det vi gjør paa Tivoli, hvor det hører hjemme.

Men Folk var henrykte
Jeg skal til Middag hos den russiske Gesandt og til Aftensmad hos den franske. Du seer jeg har fine Bekjendtskaber.
Paa Mandag besøger jeg fru Schliemann, som har aabnet Huus tre Gange om Ugen. Jeg traf hende paa Akropolis igaar og hun var meget elskværdig og erindrede godt baade Mama og mig fra for 18 Aar siden
Hun maa have en bedre Hukommelse end jeg
This da Professor Duhn igaar hilste paa mig, kjendte jeg naturligviis slet ikke og sagde at det glædede mig at gjøre hans Bekjendtskab

vi havde jo aldrid seet hinanden før.
Derpaa svarede han meget forundret men ogsaa meget venlig at han havde været hos os for to Aar siden og at han havde spist Frokost sammen med Mama og mig.
Tableau
Havde Mama nu været her vilde hun have sagt at det var Skaberi af mig.
Datter Hils Grandmama Theo. Edgar Bertha Jacobine og Jensen.
Din Papa

Facts

PDF
Letter

Danish

Athens

Glyptotekets Arkiv