Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1905-01-09

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

9-1-1905

Min kjære Ven
Jeg vil ikke længere opsætte at meddele Dig den behagelige Overraskelse, at jeg ønsker at Du skal ledsage mig paa min Reise til Grækenland - saafremt jeg virkelig kan komme afsted. der kan jo nemlig komme Noget i Veien - jeg kan selv blive syg, og min gamle Moder kan jo ogsaa let blive syg, saa at jeg ikke turde reise fra hende.

Men hvis Alt gaaer vel, saa er det min Plan at reise herfra Mandag d. 19 Marts
Tirsdag 20 i Berlin
Onsdag Torsdag til Rom
Fredag Løverdag i Rom
Søndag 26 til Neapel
Mandag-Torsdag i Neapel
Fredag Neapel til Brindisi
Løverdag 1st April over Corfu til Patras
Søndag 2' April Patras til Athen
Mandag 3die Apr. - Torsdag 13 Apr i Athen
fredag d. 14 begynder en Reise paa et Dampskib omkring til de forskjellige Udgravninger maaske til Rhodos.
Jeg veed ikke, men jeg haaber at Du kan være med paa den, hvis den ikke udelukkende

er for Videnskabsmænd og Museumsmænd.
Denne reise varer til den 3die Mai.
Om Hjemreisen har jeg ikke taget Bestemmelse

Nu kan Du glæde Dig min elskede Søn!
Din Papa

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.