Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1905-11-05

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Hack Kampmann

Document content

Awaiting summary

Transcription

5-11-5
Søndag Aften

Kjære Kampmann

Siden vor Samtale igaar, hvor jeg yttrede, at det var en aandelig Fallit at lade Frontonen - den som fremfor Noget forlanger en Tanke – staae tom og indholdsløs, har jeg ikke kunnet faae ud af mit Hoved at søge et fyldestgjørende Motiv.
_
Jeg har i dag faaet en Tanke, som, skjøndt den ikke er moden, jeg her giver Dem til Overveielse.
I stedet for at anbringe Ulvinden i Bustegalleriet, kunne vi sætte den i Frontonen i Festsalen, hvor den med sin noget langstrakte Form vel nok vilde passe decorativt.
Man kunde da paa dens Plads anbringe Korset med den historiske Indskrift
In hoc signo vinces.
(I dette Tegn skal Du (Constantin) sejre.

Det vilde da staae som et chronologisk Tegn, netop paa det Sted hvor Busten af Konstantin og den hellige Helena skulle have deres Plads.
Det vilde blive som en Indledning til den christelige Kunst, som skal repræsenteres i Hjørnesalen bagved.
Alle de Keiserbuster som skulle staae i den Ende af Salen tilhøre det andet tredie og fjerde Aarh efter Chr., hvor Korset kæmpede imod Keiserne og vandt Seiren over dem.
_
Dette forekommer mig i alt fald at være en brugelig Løsning.
Jesus er jo en historisk Person og, hvis der var en antik Buste af ham, vilde den jo have sin Plads nede i Salen imellem Busterne fra det juliske Keiserhuus. Nu have vi ingen samtidig Buste, men

saa repræsenterer vi hans Skikkelse med et Kors.
Det er historisk rigtigt, logisk og det tiltaler min Følelse.
Tænk nu paa, Præstesøn, om De ikke kan finde Behag i dette Forslag.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Hvis Hammeleff ikke kan komme afsted med at lave en rigtig god Romer Ørn – og jeg nærer en Deel Frygt derfor – saa har ikke Noget imod, at han copierer Ørnen i Krandsen fra S. S. Apostoli.
Den er maaske ikke saa forslidt som jeg igaar sagde.
Det store Publicum vil vist næpppe stødes derved.

I alt fald hellere en Copi af et fuldendt Mesterværk end en slattet Ørn, som man vil ærgre sig over!
Som Led i Decoration har man jo ogsaa Lov til at benytte foreliggende ældre Kunstværker, naar De indtræde harmonisk i Decorationen.
”Selbst erfinden ist schön; doch glücklich von Andern Gefundenes Fröhlich erkannt und geschätzt, nennst du das Weniger dein?”
(Göthe)

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Aarhus

Glyptotekets arkiv