Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1904-01-17

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

17-1-4

Kjære Hr Professor
Emil Hansen

Jeg takker Dem ret hjerteligt for Deres elskværdige Brev af 12' ds og for det Venskab De viser mig selv og for den Interesse De viser min Bryggerivirksomhed.
Men jeg troer dog at De, som man siger, seer Spøgelser ved højlys Dag.
Jeg kan slet ikke see at Ny Carlsberg gaaer "et nyt Skridt nedad og at dets Stilling er truet paa forskjellig Maade".
Ja jeg veed slet ikke hvad De mener. Jeg mener

tvertimod at, nu da Henningsen ikke længere er den Hemsko som han i de senere Aar har været for dets Fremgang, at det under mit Samarbeide med Hr. Poulsen vil gaae betydelig fremad og opad
Fabricationen er allerede kommen ind i en bedre og sikkrere Gænge og vi spare ikke os selv for at indføre ethvert Fremskridt enhver Forbedring som vi kunne udtænke.
Hvis De med uhildet Blik og Tunge vil sammenligne Producterne fra begge Bryggerier Ny og Gamle, Lagerøl, Pilsner

Exportøl og Porter og vi kunne tage Maltet med, da vil De see at vi ikke alene ikke behøve at stramme op, men at vi endog fortjener Roes for hvad vi præstere.
Jeg troer derfor at vi rolig og tillidsfuldt kunne see Fremtiden i møde.
Med fornyet Tak for Deres Venlighed - som De altid viser mig- er jeg

Deres hengivne

Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen

Det Kongelige Bibliotek, NKS 4069, 4to