Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1904-03-12

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Paris den 12 Marts 1904.

Hr. Directør Dr. phil.
Carl Jacobsen.

Det er mig en fornøjelse at kunde give Dem de Oplysninger som De anmoder mig om, og jeg haaber blot at disse maa tilfredsstille Dem.
Det omtalte arbejde "Le Souvenir" af Mercié i Luxembourg-Museet, som Jeg i dag har seet paa et hverken udført i 1ste Classe hvidt Statuaire marmor eller i Blanc clair marmor - men i en kvalitet som ligger mellem de to sorter
marmor
- Der er udført i hvad man kalder "un beau marbre blanc" som dog nærmer sig mere til Statuaire marmoret end til det blaalige Blanc clair.
Farven er gulig, men Tonen ikke videre dyb, der findes kun et par ubetydelige smaa Pletter øverst paa Relieffladen.

Jeg haaber altsaa at disse oplysninger vil være Dem tilstrækkelige, ellers beder jeg Dem atter om at vilde henvende Dem til mig idet jeg staar fuldstændig til Deres disposition.
Mine bedste ønsker om en god og lykkelig Rejse er jeg Deres Ærbødigt hengivne
Rudolph Tegner

89. rue Denfert Rochereau. Paris.

Facts

PDF
Letter

Danish

Paris
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv