Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1904-01-25

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

25-1-4

Kjære Hr Etatsraad
V. Dahlerup

Pietro Krohn regeringsvalgt Medlem af NC. Glypt. Bestyrelse udtalte forleden at han fandt disse to smalle Smyger imellem Glashuset og den gamle Glyptothek bygning mindre heldige og spurgte mig hvorfor de vare anbragte da de jo ganske ødelagde de to meget nyttige Rum, hvor nu Freunds og Meuniers Arbeider ere

opstillede.
Tillige sagde han vilde det jo være ganske særlig smukt naar man fra disse Rum kunde see ned i Vinterhaven.-
Jeg svarede ham at jeg var ganske enig med ham at de vare saare uheldige men at de var anbragte for Sneens Skyld og at jeg troede at de desværre var uundværlige. Men jeg lovede ham at forebringe Sagen for Dem.-
Ved nu at se paa Tegningerne opdager jeg at den angivne (paa Plan V) Tagord-

ning er meget uheldig og absolut maa forandres - for Snefalds Skyld, og jeg kan ikke see rettere end at Pietro Krohns Indvending maa kunne tages til Følge.
Om dette maa vi naturligviis tale mundtligt.
Et Møde enten hos Dem hos mig eller hos Pietro Krohn eller i Glyptotheket kan vi jo aftage pr. Telefon. Dog bør det jo være snarest mulig, det det jo vil modificere Planen Noget.

Deres hengivne

Carl Jacobsen

De har vel hørt at en god Ven af mig vil at jeg skal gjøres umyndig for at forhindre den Galskab at bygge Kuplen!!!

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Carl Jacobsen fortæller at Pietro Krohn har kritiseret tagkonstruktionen og vil gerne have et møde med Dahlerup om det. I brevet fortæller Carl Jacobsen også, at en ven har krævet ham umyndiggjort for at forhindre byggeriet af kuplen.