Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1904-01-29

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
Fredag Aften
29-1-4

Min kjære Helge
Endelig modtog jeg Dit længe ventede Brev af 11te ds. Dit forrige var fra 21 Decb.


Jeg har i dag bestilt Billet til os alle tre til Damperen "Bremen" som gaaer fra Ny York Torsdag d. 26 Mai; men jeg kan først faae Sikkerhed, at vi faae netop de Kahytter som jeg har valgt, naar der kommer Svar fra Ny York, hvilket vil vare 14 Dag[e] à 3 Uger. Men Plads faa vi i et hvert Tilfælde.

Henius pleier at reise med Skibe af denne Klasse (Barbarossa Typen") De siges at være behagelige og ryste mindre end de store Oceanflyvere


Hvis jeg antagelig kommer til Chicago eller Milwaukee d 13 April have vi 6 Uger til at see os om. Tal med Henius om hvilke Steder vi helst skulle besøge.
Det er jo af yderste Vigtighed at vi følge en veloverveiet og vel forberedt Plan for at Intet af den i dobbelt Forstand kost

bare Tid skal gaae tabt.
Det gjælder navnlig Tiden i den sidste Halvdeel af April og Beg af Mai. Thi til St. Louis bør vi jo ikke komme førend Udstillingens Aabning. Det bliver vel efter Bestemmelsen d. 30te April ?


Saasnart i have Udfaldet af Eders Examen, maa I strax skrive

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.