Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1904-03-09

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Rudolph Tegner

Document content

Awaiting summary

Transcription

9-3-4

Kjære Hr Tegner

Tak for Deres Brev, hvoraf jeg med glæde seer at Deres Helbreds Tilstand er i stadig og sikker Fremgang.
De kunde gjøre os en stor Tjeneste.
Jeg har for nogen Tid siden bestilt af Mercié en Gjenstagelse af hans smukke Gravmonument "Le Souvenir" (Cat No. 511) paa Luxembourg en Tilsløret siddende Kvinde i høit Relief. Dette er nu ankommet men

han har leveret os det i det graalige Blancclair Marmor.
Jeg troede at Relieffet i Luxembourg var i 1ste Classe hvidt Statue marmor, og bestilte det derfor "Paraeil á celui qui est au Luxembourg"
Hvis nu Luxembourg eksemplaret er af det graalige Marmor saa have vi jo have vi jo intet at sige dertil, men er det i hvidt 1ste Classe Statue marmor saa er vi jo i vor Ret til at lade ham vide at vi ikke have faaet hvad vi skulde have.
Min Andmodning Til dem er nu: Om De vilde have den godhed at see paa grav-

mælet i Luxembourg og constatere hvilket Marmor det er udført i.
Da jeg om ganske kort Tid reiser til America, vilde jeg være dobbelt taknemmelig hvis De saa hurtigt som mulig vilde skrive mig til derom.
Jeg er meget kjed af at gjøre Dem Ulejlighed, men jeg kjender Ingen Anden i Paris, som jeg i denne Sag kan henvende mig til.

Med forud Tak, og staaende til Gjentjeneste er jeg
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Deres Buste af mig bliver imorgen sendt til Charlottenborg.

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Paris

Glyptotekets Arkiv