Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1904-01-20

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
20-1-4

Min kjære Helge
Det er i dag et halvt Aar siden Mama drog sit sidste Suk.
Jeg var forleden inde hos Wulff for at faae Orangeblomster, men de fandtes ikke i Byen.
Da jeg imorges fik en Buket gule Roser som jeg i gaar havde bestilt var der en Buket Orangeblomster ved Siden, de vare netop komne imorges.
Dem lagde jeg saa paa Sarcophagen fra Dig sammen med mine Roser.
Blomsterne fra Juleaften laae endnu og pyntede paa alle Gravene, selv om de maaskee vare lidt tørre saaes det ikke i Halvlyset i Krypten.
s. 2
Jeg besøgte Jul Paulsen i Søndags. Han arbeidede netop paa Mamas Portrait. Jeg tror det bliver ret godt. Hovedet er næsten færdigt. Det er uheldigvis for rødmosset. Jeg vilde gjerne have havt Mamas hvide Hudfarve foreviget, men det bliver den ikke paa det Billede.
Du spørger 1) Hvorfor vi ikke anvender Infusions methode i stedet for den langsommere vidtløftigere og kostbare Deco... methode.
Svar: Fordi Extractudbyttet ved Infusions methode er saameget ringere at det uagtet Methodens Billighed ikke kan betale sig at anvende den.
Vi have gjort Forsøg med
s. 3
den af Windisch foreslaaede Kurz maisch verfahren en simplificeret Tykværk methode, men allerede ved den blev extractudbyttet for ringe.
Saa spørger Du hvorfor vi ikke bruger Altemperatur i Gjæringskarrene. Svar: Fordi vi ikke hidtil have behøvet det. Carlsberg Gjæren arbeide saa ..........Gjæringskar og i vore stærkt afkølede Localer let kunne holde Gjæringen i Tømme. Det kan godt være at vi engang komme til at bruge Karsvalere. Dortmunder Gjæren som vi nu bruge lader sig lige napt og knapt holde i tømme, og det er selvfølgeligt, som Du ogsaa rigtigt har seet en stor
s. 4
Fordeel at kunne beherske hvert enkelt Kar; men paa den anden Side giver alle disse Karkøleres Vadskning og Behandling saameget Arbeide og forøget Tilsyn i Kjælderen at saalænge man undvære dem er det absolut det fordeelagtigste
3) Opsamling af Kulsyre passer daarligt for vore smaa Kar. Og saa skulle Karrerne jo være lukkede og vilde derfor blive vanskeligere at rense og at controllere. Og saa er den kunstig fremstillede Kulsyre meget billig.
Det er godt muligt at vi engang indrette os paa Opsamling af Kulsyre, men saa maa Materiellet forandres
Hjertelig Hilsen til Eder begge fra
Papa

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.