Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1903-01-12

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Auguste Rodin

Document content

Awaiting summary

Transcription

12-1-3

Monsieur A. Rodin
St. Jean est arrivé en bon état sans la moindre égratignure.
J'ai donné ordre au caissier de la Glyptothèque de vous envoyer la sommeconvenue fr. 10000 que je vous prie de reconnaître.
Nous sommes bien desireux de savoir si nous avons bientôt le plaisir de recevoir le plâtre de la statue monumentale de Victor Hugo.
Vous nous avez promis de nous donner le plâtre original de votre Buste de Victor Hugo, "si vous pouviez le trouvera".
Veuillez me dire s'il y a espoir d'avoir ce plâtre; car quoique nous possesions te bronce, nous aimerions bien avoir le plâtre original qui fait toujours une impression différente de celle du bronce.
Nous serions aussi très desireux de savoir approximativement à quand nous pouvons attendre «Les Bourgeois de Calais" et "Le Baiser"
Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de mes sentiments les plus distingués.
Carl Jacobsen

Translation

12-1-3

Hr. A. Rodin
Johannes Døberene er ankommet i god stand uden den mindste skramme.
Jeg har givet Glyptotekets kasserer ordre til at sende Dem den aftalte sum på 10.000 fr., som jeg vil bede Dem kvittere for.
Vi er meget ivrige efter at få at vide, om vi snart får den glæde at modtage gipsafstøbningen af den monumentale Victor Hugo statue.

De har lovet at skænke os den originale gipsfigur til Deres buste af Victor Hugo, "hvis De kan finde den".
Vil De være så elskværdig at fortælle mig, om der er håb om at få gipsfiguren, thi skønt vi har bronzefiguren, ville vi gerne have den originale gipsfigur, som giver et andet indtryk end den af bronze.
Vi er også meget ivrige efter at vide så nogenlunde hvornår vi kan forvente at se "Borgerne fra Calais" og "Kysset".

Med højagtelse.
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Paris

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Kopibog 15, moderne kunst 1899-1913