Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1902-02-17

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Bredgade 43
17 Februar
1902

Kjære Hr. Carl Jacobsen
Jeg havde anmeldt mig til Deltagelse i den Deputation, som i dag paa Akademiets - overhovedet paa danske Kunstneres Vegne -skulde bevidne Dem al den Taknemmelighed og Beundring de allerede i mange Aar har Opfyldt os overfor Dem og Deres grandiose

Offervillighed og Deres glødende Interesse for kunsten.
Det er vel navnlig Deres sidste store Tanke, Sammensmeltningen af Gamle og Ny Carlsberg - en Plan hvis Detaille jeg endnu ikke har haft Lejlighed til fuldt at sætte mig ind i, men hvis Følge sikkert vil blive til uberegnelig Gavn for Kunsten i Danmark - der har givet den direkte Anledning til

Deputationen i dag
Jeg blev ved en dum Tilfældighed forhindret i at møde i dag, men jeg beder Dem være forsikret om, at Deputationens Maal og Mening havde min fuldeste Sympathie.

Deres
P.S. Krøyer

Facts

PDF
Letter

Danish

Skagen
Copenhagen

Carlsberg arkiv