Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1902-04-10

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
10-4-2

Kjære Hr Kammerherre
F. Meldahl

Det bekjendte engelske Bog og Kunsthandler huus Messrs Cassell & Co vil udgive en Pragtbibel og ønsker dertil at benytte Blochs Billeder i Bedekammeret i Frbg.
De existerende Phototographier egne sig dog ikke til Benyttelse og Firmaet ønsker derfor at lade Photograph Büse tage nye Plader, som kunde benyttes til Værket,

og man har anmodet mig om at forebringe Ønsket for Frbg. Slots Bestyrelses Præsident.
Da det jo er et absolut første Rangs Huus og det kun kan glæde os Alle at Blochs Billeder benyttes paa en saa smuk og ærefuld Maade, har jeg ikke taget i Betænkning at være dets Talsmand.
I det jeg beder Dem undskylde at jeg uleiliger Dem tillader jeg mig at anmode Dem

om at meddele mig om De vil imødekomme Mess.ers Cassel & Cos Ønske.
I saa Fald ville disse Herrer henvende sig directe til Dem

Med ærbødig Hilsen

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Originale brev i Rigsarkivet. Kopi i CJ kopibog NCG