Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1902-04-13

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hr Kammerherre
F. Meldahl
Charlottenborg
Kgs Nytorv

Ny Carlsb. 13-4-2

Kjære Hr Kammerherre
Hjertelig Tak for deres venlige Besvarelse af mit Brev hvis Indhold jeg nu skal have den Fornøielse at

meddele Repræsentanten for Cassel & Co , som desværre allerede i gaar maatte reise til England, med Beklagelse over ikke at have faaet Tid til at gjøre Dem sin Opvartning.

Med venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Rigsarkivet.