Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1902-02-16

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Edvard Holm

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg 16-2-2
Kjære Hr. Professor Holm
For at kunne afgjøre Sagen paa een Gang, er det vist det bedste at mit skriftlige Forslag til Valg af den ene Repræsentant i Trekløveret foreligger naar Carlsbergfondets Direction samles for at vælge den anden
Jeg tillader mig derfor at hoslægge mit Forslag skriftligt.
Møderne kunne holdes f.Ex i Directionsværelset i Kunstmusæet (dog kun saalænge jer er Directeur); bedre var det dog hvis der var et Værelse

i Carlsbergfondets Bygning; - men jeg veed ikke om der er et saadant, som kan være til Disposition naar de vistnok temmelig sjeldne Møder skulle finde Sted.
Muligviis tør jeg vente Besked herpaa naar jeg faaet Meddelelse om Valgene
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Carlsbergfondets arkiv