Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1902-01-18

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
18-1-2

DHerr Stadsarchitect L. Fenger
Ingenieur J. Rump

Justitiarius Koch spurgte mig for nogle Dage siden om jeg vilde være tilbøielig til at give mit Samtykke til at "Den døende Galler" i Ørstedsparken flytedes for at give Plads til en Statue af A.S. Ørsted, idet han meente at der vanskelig kunde findes nogen anden Plads for denne Statue.
Jeg svarede at denne Tanke tiltalte mig meget lidt, men at jeg skulde give ham Svar snarest mulig.
Af alle de 20 Statuer som Leg Alb har opsat er der næppe nogen som

præsenterer sig smukkere end netop den døende Galler, det vil efter min Mening være stor Synd at flytte den, saameget mere som Ørstedsstatuen sikkert ikke vil virke saa smukt i Parken.
Dernæst forbyder Flytning sig næsten af sig selv i det Fodstykket ved at skilles ad (den polerede Sokkel er i 3 Stykker, og den er muret paa en Fod bestaaende af flere Stykker) vil tage Skade, for ikke at sige blive helt ødelagt ved at Splitter ville springe af.
Endelig er det et Ønske som deles af Mange at Parken væsentlig skulde være til Kunstværker og ikke til Monumenter over Personer.
For ikke at uleilige Dem, mine Herrer, med Møde x) om denne Sag og da Koch ønsker
x)
Selvfølgelig skal jeg strax sammenkalde et Møde hvis blot een af D'Hrr ønsker det

hurtigt Svar har jeg conciperet en Skrivelse som følger indlagt.
Hvis De ere enige med mig beder jeg Dem videreskrive Svaret

Med Høiagtelse
Carl Jacobsen

Mentioned works

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Legatet "Albertinas"s kopibog. Thorvaldsens Museum