Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1902-01-25

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Lindevej 13 d 25/1 02
Carlsberg [tilføjet med blå blyant]

Hr. Direktør, Dr.phil. Carl Jacobsen !

I Fortsættelse af vor Samtale i Formiddags meddeler jeg herved, at der i det foreslaaede 5te Tillæg til Statuter for "Carlsbergfondet ", § XL, staar: Kvæstors Virksomhed omfatter "ogsaa det nye Aktiv og Ny Carlsbergfondets Regnskabs- og Kassevæsen. Dette Fonds Regnskaber revideres og decideres, som i § XXIX bestemt".
I denne Paragraf staar: Til at revidere Kvæstors Kvæstors Regnskaber, samt efterrevidere Bryggeriregnskaberne udnævner Direktionen*)

*) d.v.s gamle Carlsbergs Direktion

to af sine Medlemmer for hvem den fornødne Medhjælp stilles til Raadighed.
Decision gives af den samlede Direktion".
Det forekommer mig deraf, at man maa slutte, at Ny Carlsbergfondets Direktion holdes helt udenfor alt, som angaar Regnskabsvæsenet og dets Revision.

Med Højagtelse
Deres hengivne

Julius Thomsen

Bedes returneret
tl C.J. [tilføjet med blyant af Carl Jacobsen]

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Carlsberg Arkiv. Michael Lunns papirer.