Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1900-03-15

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
15-3-00

Min kjære Helge
Jeg sender Dig Gsell's
Bog, hvor Du foruden
Beskrivelsen tillige vil
finde Billeder af Pall.
Strozzi og Rucellai.
Skriv nu den Stiil or-
dentlig: brug ikke for
mange overdrevne lyriske
udbrud - det svækker Virk-
ningen. Stilen skal ikke
være en simpel Oprems-
ning som en Bädecker,
man skal føle at den
som skriver gaaer op i

sit Stof, men han maa
ikke lade sig henrive
til Udbrud af person-
lig Begejstring, derved
stiller han sig selv i
Forgrunden, og det er ikke
ham, men Stoffet, som skal
interessere Læseren.
Der er noget pretencieux
ved at forlange at Læseren
skal bryde sig om hvad
man selv føler.
Skriv saa ogsaa omhyggelig
Reenskrift ikke denne
jadskede Haandskrift, som
alene for sig giver Din

Stiil en ringere Characteer.
Og læs ordentlig Correctur
paa den, saa at der ikke
er de mange Skjødeløs-
hedsfeil, som skjæmmer
Alt hvad Du skriver
Det glæder mig at Du havde
saamegen Fornøielse af
"Figaro" i Søndags - ja
det er en Musik som
aldrig vil miste sin
Skjønhed - den er af samme
Art som Praxiteles' Statuer
og Rafaels Malerier.
Kjærlig hilsen fra Mama
og Papa

P.S. Du skal ikke møde i Kjole til
Brylluppet. Den vil ikke klæde Dig!

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Birkerød

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.