Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1900-03-28

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Onsdag

Min egen darling Dreng!
Du maa ikke synes at jeg er mærkelig fordi jeg har opsat at svare Dig paa dit første Brev. Jeg veed ikke hvordan det kan være, men Tiden slaar saa lidt til i disse Dage, da jeg er meget i Byen og meget optaget baade af Selskabet og Brylluppet. Theo har været et par Dage nede i Helsingør, og havt det udmærket rart med sin kære Fæstemand. Igaar var jeg sammen med Fru Ebba Ussing

inde hos Grev kat Moltke til Missions møde, hvor der var en udmærket Englænder, Mr Guiness som talte. Det var det deilige 1st af Paulus Brev til Timotheus, som han forklarede meget smukt, omtalende tillige Jesu Liv og Lidelse, passende til Aarstiden, da vi nærmer os Paasken.
Derefter var jeg over paa Gamle for at drikke The hos Jacobine og Agnes. Grannie har det stadig bedre, og hun betroede mig igaar at hendes Toilette til Brylluppet var istand. Det var godt. Jacobine tvivlede om glat Stof, eller mønstrede

silketøi var det klædeligste. Jeg proponerede det sidste, og jeg tror at derved blev det.

Med Hensyn til Stockfleth maa Du gerne bede ham om Søndagen, og enten gaa i Theatret eller være hjemme, lige som I ønsker det. Jeg vil helst have Jer herhjemme. Tuxen kommer her nemlig paa Lørdag og derfor ønsker jeg helst at være alene den Dag. Kan Du komme og tage med til Koncert om Aftenen xx, saa lad mig det vide strax for Biletterne Lørdag Aften xx

Skyld. Skylder Du at indbyde Godfred ellers tror jeg at det var bedre at det Venskab ganske stille svandt ud, da Eders Interesser ere saa forskjellige.

Nu min kære Dreng modtag de kærligste bedste Hilsener herfra dit Hjem fra os alle. Vi savne dig daglig, kære Helge. Ja brug dine Evner og opgiv ikke strax at tænke, det har Du for meget vænnet dig til. Du veed jo, at uden Examen kan Du ikke komme frem og rejse til Amerika er ikke saa lystelig hverken for Dig eller os. Nu au revoir min kære Dreng et Knus fra Moder
som elsker Dig

Facts

PDF
Letter

Danish

Theodora blev gift med Edgar Madsen 5. april 1900, så brevet er skrevet umiddelbart før. Formodentlig onsdag 28 marts.

Copenhagen

Ottilia Jacobsens brevpapir.
Hendes monogram med valgsproget nunquam retrorsom (aldrig tilbage)

Birkerød

Carlsberg arkiv, 91/1985