Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1899-06-15

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

15/6 99 [tilføjet med blyant]

Kjære Hr Etatsraad
V. Dahlerup

Jeg maa allerførst udtale min Glæde over at De hvis man kan tro Bladene igjen er bleven rask!
Tak for den smukke Tegning til Prof. C. Hansens Epitaph, som jeg synes rigtig godt om. Men Overslaget lyder paa Klæbersteen.
I Tegningen har de viist en rød Baggrund, som ikke godt kan være andet end poleret Granit. Dette staar ikke anført i Overslaget. Men jeg troer heller ikke at vi kunne nøies med Klæbersteen
De erindrer at alle x) de andre Epitapher ere af hvidt Marmor.
Prof. Hansen vil med Rette kunne føle sig tilsidesat ved kun at faae den ringere Klæbersteen, især naar jeg ikke har fundet hvidt Marmor for fiint til mit eget! Er De ikke enig med mig deri?
Jeg foreslaaer derfor at vi gjør Hansens Epitaph af hvidt Marmor og nu have vi jo det norske, som er smukt og meget holdbart.
Har De noget imod at vi vælge dette ?
x) Sedlmayrs er rigtignok af Bremersandsten, men den er vel ogsaa "finere" end Klæbersteen

Hvis vi gjør Epitaphet af hvidt Marmor, saa kan maaske ogsaa Baggrunden være deraf.
Jeg troer Broncen, som hos os altid faaer en mørk Farve, vil staa nok saa godt imod hvis som imod rød Baggrund.
Disse Henstillinger til velvillig Overveielse
Jeg retter mig efter hvad De bestemmer

Deres meget hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv