Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1898-05-28

Sender

Ludvig Fenger

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

28de Mai 1898

Kjære Hr Jacobsen !

Skjøndt jeg som jeg sagde Dem, da vi sidst saaes, ikke kan tegne Fodstykket til David, før der er tilvejebragt en Plan for det nye Raadhus's Omgivelser, hvormed jeg Intet have at gjøre, vil jeg dog bede Dem ved Lejlighed sige mig, hvilke Indskrifter de ønsker anbragte paa Fodstykket.
Samtidig vil jeg ganske privat meddele Dem, at man er ifærd med i sine [Hoved]træk at fastslaae Planen for Ryssenstenskvarteret, i hvilken De forsaavidt er interesseret, som den jo ....forbeholder Glyptotheket nogen Plads til Udvidelse.
Jeg har i Anledning af en Salgs.... som man vil bygge nede ved den

nye Godsbanegaard kæmpet for at der faaes en Gade ført sønden om Glyptotheket ned til Hallen og Godsbanegaarden, og jeg kunne[?] troe at det lykkes mig at sætte denne Tanke igjennem. Jeg havde ogsa paa min Plan forbeholdt Glyptotheket en Udvidelse til omtrent det Doppelte af dets nuværende Størrelse. Men Stadsingeniøren, der betagter Gadeplaner som sine Domainer og som til tildels have .... min Plan, siger, at han hos Borgmesteren for 2den Afdeling og i Udvalget for Fæstningsterrainet have stødt paa en saadan Modstand imod en saadan Udvidelse, at han anseer det for umuligt at faae denne Tanke gjennemført. Man vil højest give Grund til en fjerde Fløj. Men dermed vil det da ogsaa være givet, at Glyptotheket aldrig kommer til at aftage Deres Samling af antikke Skulpturer.

Jeg synes at De bør vide, at man er ifærd med at tage visse Bestemmelser, der, saavidt jeg kan see, blive afgjørende for Glyptothekets Fremtid, men er jo egentlig ikke berettiget til at give Dem denne Meddelelse, og beder Dem derfor ogsaa om, hvis de hos Magistraten eller Borgerepræsentationen vil foretage noget Skridt i denne Anledning ikke at nævne mit Navn

Deres hengivne

L. Fenger

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv