Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1898 efter 13. oktober

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg V
Tirsdag

Min egen Kære Helge!
Idag har det været saadan en trist kedelig dag, og derfor tager jeg min pen for at passiare lidt med dig. Paula er til dans; om hun nogensinde kommer til at chassere veed jeg ikke, men foreløbig minder hun om klumpe dumpe i sine coreographiske øvelser. Theo er hos Frimodts til middag, kl. 4 saa jeg tænker at vi vil kunne faa talt ud til kl 10 1/4. Papa har flottet sig ved at invitere mig til

at se "Hellig tre Konger", og jeg glæder mig dertil kan du jo nok tænke. I Løverdags var vi henne at se Vifandaka. Vagn var med, begrundet paa at han havde bedre Karakter i hjemme fagene. Jeg tænkte paa dig, min egen darling dreng, hver sted som jeg vidste du holdt af. I Søndags var jeg lidt over at se til Fru Henningsen som fik et meget alvorligt anfald af hjerte smerter med aandenød, og derefter følgende stærk slappelse, hun var da noget bedre men meget mat - . Idag var S. S. noget fra

det om morgenen, vistnok fordi hun har faaet saa meget ind at sove paa, ellers er Tilstanden nogenlunde den samme. P.S. er dog er fremgang.- Poulsens paa Bryggeriet have faaet en lille pige til begge have det godt.
I morgen er vi budne ud til Justitsraad Jacobsens til middag alle tre. Paa Løverdag til Carmen med Herold som Don José og Frk Boeck som Carmen, det bliver en streng uge med natteuro, men det gaar vel nok alligevel
Mine Vandmænd volde mig stadig besvær. Jeg har lavet noget

Vand idag, og Andemad til opmuntring for de Karle, en gul stjerne interesserer Paula meget, gid jeg snart var færdig dermed. Vi har travlt med Theos kjole til maleriet. Paulsen var med ind hos Christensen igaar for at vælge, og det er en qual kan du tro. Ikke mine Ord igen. Jeg haaber blot at den maa vinde behag naar den er færdig -

Nu tusind Hilsener fra Papa Vagn, Paula fra Folkene og din egen Moder.

Du bedes hilse Hr og Fru Plessner

Facts

PDF
Letter

Danish

Margrethe Boeck debuterer som Carmen på Det Kongelige Teater 13. oktober 1898

Copenhagen
Paul Arndt
Edward Warren

Privateje