Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1894-04-07

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Camillus Nyrop

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg 7.- 4 -94

Kjære Hr. Professor
C. Nyrop

Hjertelig Tak for de to Breve, som hermed tilbagesendes.
Da De forleden var saa elskværdig at læse Biographien op for mig, gjorde jeg ikke nogen Bemærkning ved Omtalen af Klokkespillet.

Jeg bør imidlertid ikke tilbageholde en Berigtigelse.
Min Fader skjænkede selve Klokkespillet men ikke Midler til Anbringelsen
Han havde vel stillet i Udsigt at han ogsaa vilde udrede disse men den Sum c 12000 som Meldahl forlangte var ham for høi og da Meldahl senere gik med til c 10000 havde Døden allerede bortrevet ham.

Min Moder havde aldeles ingen Forpligtelse til at udrede disse Penge. Men i en Samtale om Sagen var hun strax paa det Rene med at hun vilde lade dem udrede af Boet.
Hendes Høimodighed blev rigtignok ilde lønnet; thi nu blev det hverken ved 10 eller 12000, det blev 50000 som Vedkommende efterhaanden plukkede hende for!!!

Jeg finder derfor at det kun vilde være retfærdigt om hendes Navn blev nævnt med som Giver af Klokkespillet.

Saameget mere som det er hendes Storsindethed det skyldes at baade Ny Carlsberg Glyptothek og Jesuskirken og nu atter dennes Taarn kunne blive udførte i hendes Levetid.
Hun ønsker ingen Anerkjendelse og gjør kun det gode for dets egen Skyld, men dette er desto mere fortjenstfuldt.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir. Jacobsen med 'k'.

Copenhagen

Det Kongelige Bibliotek