Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1894-03-30

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Camillus Nyrop

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
30-3-94

Kjære Hr Professor
C Nyrop

1) Min Farfader er født i Landsbyen Nørkjær i Dronnonglund Sogn i Vendsyssel d. 15 Marts 1773 død [kors] 13. Februar 1835

2) Min Moders fulde navn er Laura Cathinka Jacobsen
3) født d. 29de August 1819
4) gift den 24' October 1839. i (Kbhvn.)

Hendes Forældre vare Kjøbmand Lau Hilmann Holst gift med [bølgetegn] Helene Cathrine Steenstrup

De vil kunne see Adressen hos min Moder paa Gamle Carlsb. Hovedbygning, naar det er Dem selv beleiligt.
I Reglen er hun hjemme selv, men der er lagt frem til Deres Eftersyn, saa at De ikke gaaer forgjæves, selv om

hun skulde være gaaet ud
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Det Kongelige Bibliotek