Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1894-02-22

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Camillus Nyrop

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg 22-2-94

Kjære Hr. Professor
Nyrop

Jeg sender Dem en Reenskrift af det Parti af mit vita som angaar Bygningen af Ny Carlsberg.
Det er kun fordi at jeg gjerne vil at De skal have det rigtige Overblik - thi det Hele skal jo kun omtales i nogle faa Linier ist. det Parti, der - som jeg haaber gaaer ud af Manuskriptet Side 2 Lin. 9 ff.

Side 3 Lin 3
Ordene "Resultaterne udeblev ikke o.s.v." burde helst gaae ud
Den stærke Stigning laae nemlig før 1883 og den Stigning som derefter fandt Sted har nu Ølskatten ødelagt saaledes at Productionen forrige Aar omtrent var det samme som for 10 Aar siden nemlig 110000 Tdr.
Venligst Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Jeg synes at Stykket Side 2 Lin 9 ff. kunne lyde omtrent saaledes:
Da J.C.J uformodet i 1881 besluttede at inddrage "Mellembryggeriet" som Led i Gl. Carlsberg havde det til Følge at Ny Carlsberg maatte bygges meget større.
Det blev færdigt 1883 og er sikkert det største Bygningsarbeide som nogen Privatmand paa een Gang har udført her i Landet.

Mit Manuscript vil jeg gjerne ved Leilighed have tilbage

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Carl Jacobsens brevpapir

Copenhagen
J. C. Jacobsen

Det kongelige Bibliotek