Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1893-02-24

Document content

Awaiting summary

Transcription

1893

Kjære Johannes !
Du vilde meget glæde Carl og mig hvis Du vilde spise hos mig paa Thorsdag 2den Marts Middag Kl. 5½. Jeg spurgte Carl hvem han vilde see, hvorpaa han svarte kun mine nærmeste, Johannes, Sophie, Anna og Jacobine. Kan Du skaffe os dem saa vil jeg være glad. Jeg føier det sidste til for det er mig magtpaaliggende at Du skal vide, at den Nonchalance som undertiden er over Carl, ikke kommer af Ligegyldighed mod de enkelte Mennesker.
Haabende et gunstig Svar, hilser Dig Din
hengivne Tante
Laura Jacobsen

Gl. Carlsberg 24, 2, 93

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen

Det Kongelige Bibliotek