Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1892-05-24

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg 24 - 5- 92

Kjære Hr. Etatsraad
Meldahl

Efter at jeg igaar Aftes i mit Hjem havde skrevet et Brev til Dem, som er bleven afsendt førend jeg fik et Brev ligeledes fra igaar fra Dem i Hænde nu her paa mit Kontor, saa skal jeg kun tilføie, at jeg endnu mere indstændig maa foreslaae Dem en mundtlig Samtale, thi jeg frygter ellers for at

Sagen efter en Ordre jeg har givet Bertram Larsen ikke at gjøre Noget som helst ved Sagen uden efter en Ordre fra mig, let vil kunne blive yderligere forviklet.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek. CJ kopibog