Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1892-07-26

Sender

Otto Evens

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hr Brygger C. Jacobsen!
R af D. p.p.

Den hos mig bestilte Gruppe (En Fisker med sin Søn) som jeg har den Ære at udføre for Albertina Legatet, er nu støbt i Bronce, og jeg maa tilføie særdeles heldig. De enkelte Dele af Gruppen har jeg nu cisseleret, og de bliver i disse Dage sammensat hos Broncestøberen, saa Gruppen kan være færdig til den lovede Tid, enten i August Maaned eller senest først i September.-
Maaske jeg derfor tør ud-

bede mig et lille Forskud stort 600 Kr.- Naar Gruppen bliver mig tilbagesendt til mit Atelie fra Støberen, tillader jeg mig at underrette Dem derom

Med særdeles Agtelse
ærbødigst
O. Evens

Mentioned works

Facts

PDF
Letter

Danish

Brevet er fejlagtigt dateret til 1862, men det må være 1892.

Copenhagen
Copenhagen

Ny Carlsbergfondets arkiv. Brevordner med Legatet "Albertina"s korrespondance.