Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1892-06-06

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

26. Frydendalsvei 6. - 6 - 92

Hr Kammerherre Meldahl

Tak for Listen!
Indbydelse til samtlige Besøgende bliver nu sendt til Hot d'Angleterre, hvor den ligger og venter paa dem.
Tak ogsaa for Indbydelsen til Frdb. Touren - jeg vil særdeles gjerne være med, men jeg maa jo have Lov at udeblive hvis jeg ikke faaer Tid - jeg skal nemlig have Bryggercongres den næste Uge, med muligvis flere

hundrede Bryggere som Gjæster.
Jeg haaber at Tydskerne paa Fredag komme i to paa hinanden følgende Sporvogne og nødig ankommer senere end Kl 10.
Glyptotheket tager let 2 Timer og jeg vil derefter vise dem Jesuskirken som inclusive Veien til og fra Kirken let tager een Time.
Med H.t. Skodsborg touren kunne de Indbudne benytte

Skibet som gaaer Kl 4½ fra Havnegade og som komme til Skodsborg Kl 53/4.
Hjemtouren kan ligeledes ske pr Skib. Jeg troer det sidste Skib gaaer Kl. 9
Altsaa au revoir om ikke før saa paa Skodsborg Fredag Kl 6

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Rigsarkivet.