Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1891-04-25

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ferdinand Meldahl

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
25-4-91

Kjære Hr Etatsraad
Meldahl

Kjender De ikke Dahlerup tilstrækkeligt til at det ikke kan overraske Dem at modtage saadant et Brev ?
Han har ikke Spor af Undskyldning - jeg nævnede Deres Bemærkninger for ham fordi jeg fandt dem rigtige; men jeg nævnede udtrykkelig Deres Indledning, at De havde udtalt den for Andre (hvilket

De var berettiget og næsten forpligtet til) og nu loyalt fremførte dem for mig.
Jeg omtalte yderligere den saa særdeles milde Form De havde givet dem - samt at jeg og hvad jeg havde svaret Dem.
Jeg holder meget af Dahlerup, men han er tit saa irritabel at han er reent ud utilregnelig.
Deres Bemærkninger om det uharmoniske i Lysvirkningen i Choret, som jeg nok skal vogte mig for at

nævne for D. tiltræder jeg ganske - men De maa da vide at Grunden er den at det øverste af Kuppelen og navnlig Partiet med Hammeleffs Engle ikke var tørt nok til at forgylde og male færdig.
Det Stykke er derfor kun midlertidig decoreret og Bestemmelsen har altid været og er endnu at det skal bringes i Harmoni med det nederste Parti.
I det jeg gjentager, at det altid vil være mig kjært at høre Deres belærende Critik over de Foretagender

som udføres under mine Auspicier, er jeg
Deres meget hengivne

Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Rigsarkivet. Kopi i CJ kopibog NCG