Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1891-05-03

Recipient

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hornbæk pr. Hellebæk
3 Mai – 91

Kjære Jacobsen
Da jeg tænker at Tiden snart nærmer sig for Afsendelse af de Billeder der skal paa Münchnerudstillingen, tillader jeg mig at sende Dem et Par Ord angaaende den omtalte Fotografering. Naar jeg har været i Byen i denne Tid har jeg været saa optagen, at jeg, trods mit Forsæt, ikke har naaet personligt at komme ud til Dem, - det maa De ikke tage mig ilde op
Altsaa – jeg vilde

spørge Dem om De havde noget imod at laane os Billedet engang i den kommende Uge. Fotografen, Weller i Bredgade, maa nemlig have Billedet hjem til sig for at faa et godt Resultat. Og han maa naturligviis tage flere Plader og mulig ogsaa efterarbejde Pladerne efter Maleriet, saa jeg antager at han maa have en Uges Tid til at arbejde.
De maa blot selv bestemme hvad Dag og Tid Billedet kan hentes, saa vil Forgylder Mogensens Folk

  • som jo er særdeles paalidelige til slige Sager, hente Billeder, tage det ud af Rammen og atter bringe det tilbage og gjenindsætte det, naar Fotografen er færdig. Jeg beder Dem altsaa blot bestemme en Dag og Tid helst noget hen i Ugen – saa skal jeg underrette Mogensen og Fotografen. Saa takker jeg Dem for øvrigt for Tilladelsen og sender Dem en venlig Hilsen

Deres P. S. Krøyer

Facts

PDF
Letter

Danish

Hornbæk
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. A Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.