Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1891-03-09

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

9-3-91

Kjære Krøyer
Jeg haaber at denne Sag kan ordnes til Deres Tilfredshed, men det beroer ikke paa mig, men paa Uhde og Münchenercomitéen.
Jeg har nemlig ikke blot lovet dem de to Billeder, men jeg udtalte endog at jeg aldrig vilde have laant dem til nogen Anden og ganske sikkert

Ikke til Berlin.
De ere nemlig jaloux indbyrdes Berlinerne og Münchenerne.
Sagen kan derfor kun ordnes paa den Maade at De skriver til Uhde og beder ham om at give Afkald paa det ene af Billederne i det De lover ham Besnards Billede i Stedet derfor.

Jeg har naturligviis ikke Noget imod at Weller photographerer Comitebilledet
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Adressen er
Fr. v. Uhde
Kuntmaler
Ch d. l. leg.d’honneur
München

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Paris

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens kopibøger. Bd. 4, juli 1890-mar.1893.