Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1891-05-08

Recipient

C. F. Hesberg

Document content

Awaiting summary

Transcription

Hornbæk pr Hellebæk
8 Mai 91

Hr Bogholder Hesberg
Da De har været saa venlig at skrive mig til paa Jacobsens Vegne tillader jeg mig at sende mit Svar ogsaa til Dem.
Jeg havde oprindelig ogsaa tænkt mig at Fotograferingen og Afsendelsen til München saavidt muligt skulde falde sammen. Men da jeg rejser omkring den 20de Maj, og det vil være af Vigtighed at faa Fotograferingen tilendebregt medens jeg endnu kunde

Være tilstede og have lidt Tilsyn dermed, vilde jeg sætte megen Pris paa at kunne lade Billedet afhente snarest, i alfald nødigt senere end - i Løbet af næste Uge.
Muligvis vil det enda saaledes kunne passe sammen med Forsendelsen til München – derom skal jeg imidlertid skaffe nærmere Besked.
Jeg vilde altsaa nu blot bede Dem omgaaende at sige mig om jeg maa bestemme en Dag i Midten af næste Uge til at af-

hente Billedet, at jeg kunde træffe mine Dispositioner.

Med særdeles Agtelse
P. S. Krøyer

Mandagmorgen rejser jeg en lille Tur i Omegnen paa et Par Dage, jeg beder Dem derfor om muligt sende mig hurtigt Svar

Facts

PDF
Letter

Danish

Hornbæk
Copenhagen

Ny Carlsberg Glyptotek. Carl Jacobsens Brevarkiv. A Breve til Carl Jacobsen fra danske kunstnere vedr. dansk malerkunst.