Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889-01-23

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Vilhelm Dahlerup

Document content

Awaiting summary

Transcription

23-1-89

Hr Professor Dahlerup

Spørgsmaalet om en Processionsfane for Ny Carlsberg staaer atter for Døren.
Den sidste røde Fane er vel meget smuk men ikke mægtig nok til at repræsentere Ny Carlsberg i en Procession.
Den røde Fane virker ikke saa stærkt som f. Ex Gamle Carlsbergs lysegule.

Desuden er der beklageligviis taget feilt Maal - jeg havde forlangt en Fane der var mindst ligesaastor som Gamle Carlsbergs jeg fik een der var baade meget smallere og meget kortere.
Der skal altsaa gjøres en ny Fane.
Jeg tænker mig at Farven skal være reen hvid (da jeg ikke vil copiere den lysegule som ellers er fortæffelig

Paa Dugen skal være Fru Jerichaus Danmark broderet.
Under dette skal staae
LABOREMUS PRO PATRIA
En smal Bordt af Ax og Humle tjener som Ramme, Foroven skal være et Overfald med Guldfryndser eller smaa Kvaster: derpaa skal staa NY CARLSBERG. Forneden ender Fanen med 3 store udskaarne Tunger med Guldfryndser
Palmetten foroven bærer et [her tegning af svastika]
Da en Masse Faner i denne Tid er udstillet i Industriforeningen bedes De snarest mulig at gaae op og studere disse og deres Virkning.
Jeg skal da een af de nærmeste Dage - naar De har meddelt mig at De har seet Udstillingen - komme til Dem og tale om Sagen

Deres hengivne Carl Jacobsen

[på side 5 har Carl Jacobsen lavet en skitse til hvordan han gerne vil have at den skal se ud]

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets arkiv