Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889-01-26

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Ove Høegh Hansen

Document content

Awaiting summary

Transcription

26-1- 89

Hr Høegh-Hansen

Bestyrelsen for Legatet Albertina har erhvervet Magistratens Samtykke til at opstille i Ørsteds Park Hasselriis's lille Figur en Satyr som suger Viin af en Krukke.
Figuren har jo allerede i nogen Tid staaet paa Græsset men skulde nu opstilles foreløbig paa en Træpiedestal.
Borgmester Hansen har bedet mig sætte mig i Forbindelse med Dem for at Deres Folk i Parken kunde anbringe Fodstykket paa den frosne Jord og tilsee det naar det tøer.
Fodstykket er paa Ny Carlsberg og jeg skal bringe det ind i Parken og have Mandskab parat naar De vil angive en Tid, det maatte convenere Deres Folk

Det er tænkt opstillet i Græsrabatten langs Boulevarden imellem Indgangen ved Technisk Skole og den første lille Vandhane, altsaa omtrent lige overfor det Sted hvor Figuren nu staar.
Jeg vilde derfor gerne modtage en Meddelelse fra Dem om naar jeg maa indsende Mandskabet med Fodstykket

Deres ærbødige
Carl Jacobsen
Ny Carlsberg

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Legatet "Albertina"s kopibog. Thorvaldsens Museum