Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1889-01-29

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Julius Lange

Document content

Awaiting summary

Transcription

29-1-89

Kjære Lange

Hvis De, som jeg troer, ønsker at Glyptotheket skal overtages af det Offentlige saa vil De ikke tage mig ilde op at jeg gjør dem opmærksom paa at der vistnok er et lille Parti imod det i Communalbestyrelsen og at det derfor ikke vil rigtigt

at... Enkeltheder ved Samlingen - jeg prætenderer jo ikke at den er feilfri - thi det vil give Vedkommende Vaaben i Hænde
Naar Samlingen først er sikkret som offentlig Eie saa kan der tales om hvad der skal reformeres og gjøres anderledes. Men for Dem som vil Samlingens Bevarelse for Landet gjælder det nu om at yde

den den størst mulige Støtte og Tilslutning paa dens farlige Vei gjennem Borgerrepræsentationen.

Deres hengivne
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Copenhagen
Copenhagen

Glyptotekets Arkiv, Carl Jacobsens kopibøger.